สำหรับใครที่มีการใช้บริการบริษัทรับกำจัดปลวกควรจะต้องทราบถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครหลาย ๆ คนอาจจะลืมคำนึงถึงและมองข้ามอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าได้ ดังนั้นในฐานะของเจ้าของบ้านเราควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ก่อนเข้ารับบริการจากบริษัทรับกำจัดปลวกทุกครั้งเพื่อให้สามารถกำจัดสัตว์แมลงรบกวนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว ซึ่งสิ่งที่เราควรปฏิบัติภายหลังจากการได้รับบริการกำจัดปลวกเรียบร้อยแล้วนั้นมีดังต่อไปนี้ 

  1. เราจะต้องตรวจสอบสถานที่หรือตำแหน่งที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยดีหรือไม่ และเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการฉีดน้ำยากำจัดปลวกให้ครบทุกตำแหน่งที่เราได้แจ้งไปหรือทุกตำแหน่งที่มีความสงสัยว่าอาจจะมีปลวกเกิดขึ้นหรือไม่ รวมทั้งยังเป็นการตรวจสอบทรัพย์สินหรือสิ่งของภายในบ้านว่ายังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีในสภาพที่ปลอดภัยหรือไม่ จากนั้นควรรีบออกจากสถานที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา3 ถึง 4 ชั่วโมง โดยพยายามอยู่ใกล้หรืออยู่ภายในตัวอาคาร โดยใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุดหรือหากจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดนั่นก็คือควรเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ให้เรียบร้อยออกมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ารับบริการกำจัดปลวก จะได้ไม่ต้องนำพาตนเองและครอบครัวเข้าไปเสี่ยงกับน้ำยากำจัดปลวกเหล่านั้น แต่หากเป็นกรณีที่เลือกไม่ได้หรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เป็นที่พักอาศัยที่ให้กลุ่มคนอื่น ๆ เข้ามาเช่า ในฐานะของเจ้าของสถานที่อาจจะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ควรดูความเหมาะสมและพยายามแจ้งลูกบ้านให้มีการเตรียมความพร้อมและระมัดระวังในส่วนนี้ให้มากที่สุดตั้งแต่ก่อนเริ่มการเข้ารับบริการ 
  1. เมื่อถึงระยะเวลาที่สามารถเข้าไปในที่พักอาศัยได้ ควรจะทำการเปิดประตูและหน้าต่างทุกบานเพื่อให้อากาศจากภายนอกสามารถถ่ายเทเข้ามาหรือให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่อากาศที่มีตัวน้ำยากำจัดปลวกสูงอยู่ภายในบ้านให้ออกไป เพื่อให้ผู้พักอาศัยมีความปลอดภัยไม่ต้องเสี่ยงที่จะสูดดมสารเคมีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น รวมทั้งอาจจะมีการเปิดระบายอากาศโดยใช้พัดลมเป่าไล่อากาศเหล่านี้ เพื่อเป็นการเร่งให้ระบายกลิ่นหรือระบายสารเคมีให้ถ่ายที่ออกไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  1. อีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะคำนึงถึงหรือควรจะปฏิบัติเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการรับบริการจากบริษัทรับกำจัดปลวกได้มากที่สุดนั่นก็คือ เราควรจะต้องรอเพื่อให้มั่นใจว่าตัวน้ำยากำจัดปลวกแทรกซึมเข้าไปที่พื้นผิวหรือแห้งสนิทไปกับพื้นที่ที่ทำการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ตัวน้ำยาเข้าไปทำปฏิกิริยากำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งหากเราเข้าไปทำความสะอาดพื้นที่ภายในบ้านเลยทันทีอาจจะเป็นการชะล้างสารเคมีก่อนที่จะถูกดูดซึมเข้าไปกำจัดปลวกนั่นเอง