ในการทำเลสิกนนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ต้องการจะทำเลสิก และ หลายคนนั้นอาจจะกำลังมองหาข้อมูลในการทำเลสิกอยู่ และ อาจจะยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร หรือ ข้อมูลอะไรบ้างที่มีความสำคัญต่อการทำเลสิค ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ การทำเลสิกกันนะครับง่าในการทำเลสิกนั้นจะมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราน้นควรรู้ และ ข้อมูลในการทำเลสิก มีข้อมูลอะไรบ้างที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้เรานั้นตัดสินใจในการทำเลสิก ซึ่งสำหรับในการทำเลสิกนั้นนับว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างมากที่เรานั้นได้นำมาฝากกันมาลองดูกันดีกว่านะครับ ว่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะสามารถตัดสินใจในการรักษาดวงตาของเราได้ เพื่อให้การมองเห็นของเรานั้นกลับมาเป็นอย่างปกติมาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีเรื่องอะไรที่เรานั้นจะต้องรู้ในการทำเลสิค  

การทำเลสิคคือะไร  

การทำเลสิคนั้นย่อมาจาก Laser In-situ keratomileusis เป็นวิธีการในการรักษาผู้ที่มีภาวะผิดปกติแบบถาวร ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นโดยกำเนิด  สายตาเอียง  หรือ บางคนนั้นอาจจะเกิดภาวะสายตายาวตามช่วงอายุ โดยจะมีการใช้เครื่องมือในการช่วยเป็นการแยกกระจกชั้นตา Microkeratome เพื่อแยกชั้นกระจกตาให้มีความหนา  1 ใน 3 ของกระจกตาทั้งหมด และจะมีการใช้เลเซอร์ที่มีชื่อเรียกว่าExcimer Lase เพื่อปรับความโค้งของกระจกตา ให้ค่าสายตานั้นกลับมาเป็นปกติเมื่อปรับแล้สจึงปิดผิวกระจกตาโดยไม่ต้องเย็บแผล เพราะว่าจะสามารถติดกันเองโดยธรรมชาติ  

ใครทีเหมาะกับการทำเลสิก  

การทำเลสิกนั้นไม่ใช่ง่าทุกคนนั้นจะสามารถทำได้ เพราะว่ามีอีกหลากหลายปัจจัยด้วยเช่นกันที่ไม่สามารถทำได้ ดังนั้นจึงมีการแยกค่าสายตาที่แตกต่างกัน และ แบ่งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถผ่าตัดเลสิคได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลค้างเคียงต่อการมองเห็นได้น้อยที่สุด และทำให้ในการผ่าตัดนั้นเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุด  

  • เป็นผู้ที่อายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป และ อายุไม่ควรเกิน 55 ปี เนื่องจากว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปีนั้นมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะต้อกระจก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการมองเห็นหากว่ามีภาวะแทรกซ้อน และ สำหรับคนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี นั้นการเจริญเติบโตนั้นยังไม่มากพอ และสายตานั้นยังไม่คงที่จึงส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงในการผ่าตัดได้ด้วยเช่นกัน  
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้นตั้งแต่ -0.75D – ไปจนถึง -12.00 
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตาเอียงถึง  -5.00D 
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตายาว ตั้งแต่กำเนิดถึง +6.00D 

ใครไม่เหมาะกับการเลสิค 

เราจะรู้แล้วว่าใครที่เหมาะกับการทำเลสิคนั้นต่อไปนั้นเราจะมาดูกันดีกว่าใครกันที่ไม่เหมาะในการทำเลสิค ซึ่งจะมีความแตกต่างกับผู้ที่เหมาะสมกันด้วยเช่นกันเพราะว่าในการคัดเลือก และการประเมินนั้นหากว่ามีข้อใดข้อหนึ่งที่เรากำลังจะกล่าวต่อไปนี้ก็จะทำให้การทำเลสินั้นไม่สามารถทำได้ เพราะว่าจักษุแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่สามารถทำได้  

  • ผู้ที่สายตาไม่คงที่ และยังอายุไม่ถึง 18 ปี เพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาได้เนื่องจากสายตาไม่คงที่ 
  • คนที่มโรคประจำตัวที่มีผลต่อการสมานของแผล  
  • สายตาสั้นเกินไป  
  • มีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ  
  • เป็นต้อเนื้อ  
  • ภาวะตาขี้เกียจเป็นภาวะที่มีการมองเห็นไม่เท่ากันทั้งสองข้าง  ซึ่งในกรณีนี้แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเอง  

จะเห็นว่าในการทำเลสิกคนั้นมีความหลากหลายอย่างมาก และมีหลากหลายปัจจัยอย่างมากที่ทำให้การทำเลสิคของเราไม่สามารถทำได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะทำเลสิคนั้นเราควรที่จะเข้าพบจักษุแพทย์ก่อนเพื่อให้ในการทำเลสิคของเรานั้นได้ผลมากที่สุด และ เกิดผลค้างเคียงที่น้อยที่สุดดังนั้นเราควรที่จะตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเรานั้นสามารถทำเลสิกได้หรือไม่