ในปัจจุบันการใช้พลังงานทดแทนเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากพลังงานทดแทนสามารถนำมาใช้แทนเชื้อเพลิงหลักและพลังงานทดแทนเองนั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ วนไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดเหมือนพลังงานที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ และแน่นอนว่าในอนาคตการใช้พลังงานทดแทนจะเป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งโลกของเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีและพลังงานต่าง ๆ ก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน มาดูกันว่ามีเหตุผลอะไรกันบ้างที่ทำให้เราหันมาใช้พลังงานทดแทนแทนพลังงานหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้

เหตุผลที่พลังงานทดแทนสำคัญและควรนำมาใช้งาน

มาดูกันว่ามีเหตุผลอะไรกันบ้างที่เราควรเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน แทนพลังงานที่เราใช้ในปัจจุบันนี้

  • เหตุผลอย่างแรกคือช่วยลดสภาวะเรือนกระจก หรือช่วยลดโลกร้อนนั่นเอง เนื่องจากสาเหตุของการเกิดปัญหาส่วนใหญ่แล้วมาจากการเผาไหม้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการใช้รถใช้ถนน การเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้ของขยะ รวมไปถึงการเผาไหม้ของป่าไม้ เป็นต้น ซึ่งเห็นได้ว่าที่กล่าวไปนั้นล้วนแล้วแต่มีพลังงานที่เรียกว่าเชื้อเพลิงกันทั้งสิ้น มันคงจะดีหากเราเปลี่ยนมาใช้พลังงานธรรมชาติทดแทนเชื้อเพลิงเหล่านี้ ซึ่งแน่นอนว่าหากเราใช้พลังงานธรรมชาติเข้ามาทดแทน ปัญหาสภาวะเรือนกระจกหรือปัญหาโลกร้อนก็จะค่อยๆ หายไป
  • เหตุผลอย่างต่อมาคือช่วยลดควันพิษจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ การใช้พลังงานในทุกวันนี้เป็นการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองมาก ซึ่งผลกระทบดังกล่าวของการใช้พลังงานก็กลับมาสู่มนุษย์เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ควันพิษจากท้องถนน ควันพิษจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากควันพิษแล้วก็อาจประสบปัญหาในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์ต่าง ๆ ได้ แต่หากเราปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างโซลาเซลล์ในการใช้รถ บนท้องถนนก็จะปราศจากควัน ลดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ลงไปได้
  • เหตุผลอย่างสุดท้ายคือสามารถใช้ได้ไม่มีวันหมด เนื่องจากเป็นพลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่สามารถใช้ได้เรื่อยๆ และไม่มีวันหมดได้ อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ เป็นต้น

เห็นอย่างนี้แล้วเราควรหันมาใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกันให้มากขึ้น อาจจะเริ่มจากการค่อย ๆ ปรับไปทีละนิด การใช้พลังงานทดแทนถือเป็นเรื่องที่ดีทั้งกับตนเองและสังคมเนื่องจากช่วยให้เราปราศจากสารพิษแล้วยังสามารถช่วยลดโลกร้อน และรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย