ในขณะที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดยังดำเนินต่อไป ชีวิตของมนุษย์ก็ยังต้องเดินไปพร้อม ๆ กับโรคติดเชื้อตัวนี้ดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือ การรักษาดูแลสุขภาพของตัวเองและการป้องกันการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย และที่สำคัญที่สุดคือการหมั่นตรวจเชื้อเป็นประจำ โดยเฉพาะก่อนที่จะเข้าไปในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นสถานที่พบปะของเพื่อนร่วมงานจำนวนมากบริการตรวจโควิดก่อนเข้าทำงาน จะทำให้เกิดความสบายใจต่อทั้งตัวเพื่อนร่วมงานเอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในทุก ๆ คน  

จำเป็นต้องตรวจโควิดก่อนเข้าทำงานหรือไม่ 

การตรวจโควิดก่อนเข้าทำงาน เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิดเป็นเชื้อที่แพร่พันธุ์และติดง่ายดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพของเพื่อนร่วมงาน จึงจำเป็นต้องมีการตรวจเชื้อโควิด ซึ่งหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบเชื้อ โควิด-19 แล้ว ก็จะมีการออกใบเอกสารรับรองผลการตรวจโควิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปลอดเชื้อของบุคคลนั้น ๆ และทำให้เกิดความสบายใจกับทุก ๆ ฝ่าย นอกเหนือไปจากการตรวจเชื้อไวรัสโควิดแล้ว ก็ยังควรที่จะคัดกรองประเมินความเสี่ยง ร่วมกับเช็กอุณหภูมิร่างกายและอาการไข้หวัดก่อนเข้าทำงานในแต่ละวันหลังจากที่เข้าไปทำงานแล้ว ซึ่งเป็นการตรวจอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีง่าย ๆ หลังจากที่พบว่าพนักงานคนใดคนหนึ่ง มีประวัติเสี่ยงหรือมีอาการที่คล้ายคลึงกับอาการเป็นไข้ จะต้องส่งไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งทันที แต่ในกรณีที่ไม่มีประวัติเสี่ยงก็สมควรให้พนักงานลาป่วย และเฝ้าสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน 2 – 3 วัน ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ก็รีบให้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลโดยด่วน 

บริการตรวจโควิดก่อนเข้าทำงาน ควรตรวจแบบไหน 

ด้วยความที่ในปัจจุบันนี้ วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดมีหลายวิธี แต่สำหรับวิธีที่เหมาะสมกับการตรวจโควิดก่อนเข้าทำงานจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่…  

  • การตรวจแบบ (RT-PCR) เป็นการใช้ก้านที่มีความยาว แหย่เข้าไปดูดซับเนื้อเยื่อบริเวณด้านหลังโพรงจมูก และลำคอ  
  • การตรวจแบบ Rapid test เป็นการเก็บตัวอย่างเลือดไปตรวจหาเชื้อไวรัส    

สถานที่ทำงาน ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่หลาย ๆ คนมักจะเกิดความกังวลว่าตัวเองจะรับเชื้อมาสู่ร่างกาย และนำไปแพร่ต่อให้กับบุคคลที่รักหรือบุคคลในครอบครัวหรือไม่ ดังนั้นบริการตรวจโควิดก่อนเข้าทำงานจึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้ในยุคนี้ หลังจากที่เข้าทำงานตามปกติแล้ว ก็ควรที่จะหมั่นสังเกตอาการสุขภาพของตนเองในแต่ละวันว่า ยังแข็งแรงดีหรือไม่ ถ้าพบความเจ็บป่วย ก็จะทำให้มีการแก้ไขปัญหาได้ทัน และเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด