ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับข่าวสาร ความบันเทิง การใช้ชีวิต การทำงาน แม้กระทั่งการเรียน ที่เมื่อก่อนมีเพียงสมุดปากกาก็สามารถเรียนรู้ได้ แต่เดียวนี้บางสาขาวิชา บางมหาลัยจำเป็นจะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งวันนี้จะยกตัวอย่าง แท็บเล็ต ที่ในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก มาดูกันว่า แท็บเล็ต…