การเข้าสังคมนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากสำหรับมนุษย์อย่างเรา ๆ เนื่องจากว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมดังนั้นในเรื่องของการเข้าสังคมนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ในขณะเดียวกันเองเรื่องของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเองก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจะมาดูเหตุผลกันว่าทำไมบุหรี่ไฟฟ้า และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นจึงมีควาสสำคัญกับการเข้าสังคม   กลิ่นของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากับการเข้าสังคม   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “กลิ่น” เนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีกลิ่นที่หอมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นผลไม้ต่าง ๆ หรือ…