ในขณะที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดยังดำเนินต่อไป ชีวิตของมนุษย์ก็ยังต้องเดินไปพร้อม ๆ กับโรคติดเชื้อตัวนี้ดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือ การรักษาดูแลสุขภาพของตัวเองและการป้องกันการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย และที่สำคัญที่สุดคือการหมั่นตรวจเชื้อเป็นประจำ โดยเฉพาะก่อนที่จะเข้าไปในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นสถานที่พบปะของเพื่อนร่วมงานจำนวนมากบริการตรวจโควิดก่อนเข้าทำงาน จะทำให้เกิดความสบายใจต่อทั้งตัวเพื่อนร่วมงานเอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในทุก ๆ คน   จำเป็นต้องตรวจโควิดก่อนเข้าทำงานหรือไม่  การตรวจโควิดก่อนเข้าทำงาน เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิดเป็นเชื้อที่แพร่พันธุ์และติดง่ายดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพของเพื่อนร่วมงาน จึงจำเป็นต้องมีการตรวจเชื้อโควิด ซึ่งหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบเชื้อ โควิด-19 แล้ว ก็จะมีการออกใบเอกสารรับรองผลการตรวจโควิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปลอดเชื้อของบุคคลนั้น…