มอเตอร์เกียร์ เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงให้พลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกลซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันซึ่งมีหลากหลายประเภทการใช้งานให้เลือก เข้าถึงบุคคลทุกประเภทที่มีความรู้ด้านช่าง เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการใช้งาน ในบทความจะมาพูดถึงมอเตอร์เกียร์ว่ามีประเภทการใช้งานอย่างไรบ้าง  เกี่ยวกับมอเตอร์เกียร์  มอเตอร์เกียร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งงานช่างและในชีวิตประจำวันสำหรับคนมีความรู้เรื่องการทำงานของไฟฟ้าและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้าง ช่วยให้เกิดความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์ซึ่งมีพลังงานกลเป็นส่วนประกอบและการทำงานที่ง่ายมากกว่าเดิม ประหยัดเวลายิ่งกว่าเดิม เพราะมอเตอร์เกียร์เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนวัตถุ ในปัจจุบันมีหลากหลายประเภทให้เลือกเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเป็นอันตรายได้จึงจำเป็นต้องเลือกให้ดี เพราะแต่ละประเภทนั้นมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป มีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน  มอเตอร์เกียร์แบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง  สำหรับมอเตอร์เกียร์ที่จะกล่าวถึงนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท…