สนิท เชื่อว่าทุกคนเคยเห็นกันบ่อย โดยเฉพาะกับชิ้นส่วนโลหะ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นานาที่เป็นเหล็ก คงไม่มีใครอยากให้สิ่งของเครื่องใช้เกิดสนิท เพราะทุกคนล้วนแล้วแต่ชอบความแข็งแรง ทนทาน กันทั้งนั้น สนิม มักเกิดขึ้นเมื่อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เหล่านั้นสัมผัสน้ำหรือความชื้น ท้ายที่สุดแล้ว ก็เกิดการกัดกร่อนทำให้สิ่งเหล่านั้นมีอายุการใช้งานสั้นลง ทำให้ทั้งความสวยงามและความแข็งแรงหายไปด้วย สารเคลือบผิวโลหะหนึ่งในวิธีป้องกันการเกิดสนิม…