การติดตั้งโซล่าเซลล์ราคาเท่าไหร่ ทุกคนทราบกันดีว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นการลงทุน ที่แรกๆ มีค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควร แต่ในระยะยาวสามารถคืนทุนได้ ได้ใช้ไฟฟรี หรือช่วยลดค่าไฟในแต่ละเดือนได้ค่อนข้างมากพอสมควร ไม่ใช่ลดค่าไฟแต่ยังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วย วันนี้มาดูกันว่าโซล่าเซลล์ราคาเท่าไหร่ เมื่อต้องการรู้ว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ราคาเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับจำนวนกิโลวัตต์ อย่างแรกเลย เราจำเป็นต้องรู้ว่าสิ่งก่อสร้างนั้นๆ มีขนาดเล็ก กลาง…